Tehdit Şantaj Altındayım 

TEHDİT NEDİR?

Tehdit ve şantaj altındayım kapsamında bahsedilen tehdit; kişilerin kişilik hak ve özgünlüklerine müdahalede bulunulması kişi ya da kişiler tarafından ihlal edici bir takım eylemlerin gerçekleştirilmesi ve bu şekilde kişilerin farklı sebepler öne sürülerek korkutulmalarıdır.

Tehdit ve şantaj altındayım ülkemizde birçok farklı alanda hizmet vermekte olan firmamız, son yıllarda sizlerden gelen yoğun talep üzerine bu konuda da kapsamlı olarak çalışma yapmaktadır. Şöyle ki; her geçen gün kişilere gelen tehdit mesajlarının ve telefonlarının artması üzerine olunan rahatsızlıklardan dolayı özel dedektiflerimiz tarafından araştırma yapılmaktadır.

Tehdit ve şantaj altındayım bu konuda yapılan bütün çalışmalar sonucunda birtakım belgelere ulaşılmakta kişiler tespit edilmekte haklarında ayrıntılı olarak bilgi toplanmakta ve bu konuda yapılan bütün çalışmalar sonucunda bir takım belgelere ulaşılarak kişiler tespit edilmektedir. Haklarında ayrıntılı olarak bilgi elde ederek; bu sayede sizlere rapor halinde sunum yapılmaktadır. Yapılan bu çalışma sonucunda sizleri tehdit eden kişiler ile ilgili hukuki yaptırımlar da bulunabilme imkanınız mevcuttur. Unutmayın tehdit eden kişiler yapmış oldukları eylemin cezai bir yaptırımı olduğunun bilincindedir.

TEHDİT İLE ALAKALI KANUN MADDELERİ

Türk Ceza Kanunu MADDE 106

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Türk Ceza Kanunu MADDE 125

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

ŞANTAJ NEDİR?

Şantaj; Fransızca kökenli olan şantaj kelimesinin anlamı kişiler hakkında birtakım görüntülerin konuşmaların ya da görüşmelerin kötü niyetli kişiler tarafından elde edilerek kullanılmasına ve karşılığında tehdit edilerek bir takım talepler de bulunulmasına denir.

Şantaj oldukça huzursuzluk verici bir kavramdır. Hukuki açıdan da bakıldığında cezai yaptırımları mevcuttur.

ŞANTAJLA MÜCADELE NASIL YAPILIR?

Şantaj ile mücadele öncelikle şahsınıza ait görüntüleri konuşmaları telefonları görüşmelere ve benzeri özel bir takım kayıtlara bunlara ses kayıtları ve videolarda dahil olmak üzere sahip çıkmamız bunları bulundurduğunuz yerlere ve alanlara özen göstermemiz dikkat etmemiz gerekmektedir.

Şantaj son yıllarda akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların çoğalması insanların sosyal medya hesaplarından anlık olarak kendilerine ait birçok bilgiyi anı kişilerle paylaşmaları sayesinde her geçen gün çok daha fazla rastlanmakta olan bir durumdur. Bu nedenle şantaj gibi durumlara mahal vermemek açısından öncelikle paylaşmakta olduğumuz videoları fotoğrafları ve diğer tüm paylaşımlara dikkat etmeniz bunları kimlerin gördüğünü kimlerin görebileceğini kontrol etmeniz ve tabi en başta da sosyal medya sitelerinde ve benzeri diğer tüm ağlarda tanımadığınız kişiler ile iletişime geçmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor.

Şantaj konusunda kirpi dedektiflik büromuz tarafından özel dedektiflerimizin yürütmüş olduğu kapsamlı araştırmalar yapılmakta, derinlemesine yapılan bu araştırmalar sonucunda şantaj yapan kişi ya da kişiler tespit edilerek haklarında deliller toplanmakta ve bu deliller emniyet birimlerine iletilerek gerekli olan cezai yaptırımların uygulanması konusunda sizlere destek olunmaktadır. 

TEHDİT VE ŞANTAJ ALTINDA OLAN MÜŞTERİLERİMİZE YAPILAN DEDEKTİFLİK ÇALIŞMALARI

Tehdit ve şantaj altındayım bu konuda kirpi dedektiflik firmamıza müracaat etmeniz durumunda mağduriyetinizin giderilmesi yönünde sizlerle bir takım çalışmalar yapılmakta ve yapılan çalışmalar doğrultusunda bize açık olmanız ve dürüst olmanız halinde ihtiyacınız olan tüm bilgilere ulaşılmaktadır. Bize karşı dürüst olmanız ve açık olmanız diye özellikle belirtiyoruz çünkü tehdit ve şantaj altındayım diye beyan etmiş olduğunuzda yaşanılan olayın aslını üstünü kapatmadan bize aktarır ve iletirseniz konu hakkında sizlere çok daha ayrıntılı bir şekilde yardımcı olabilir ve İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmanızı sağlayabiliriz.

SUÇLA MÜCADELE

Tehdit ve şantaj altındayım adı altında bize başvuran kişilere yardımcı olabilmek adına ve yaşanan sorunları çözebilmek adına kapsamlı olarak araştırmalar yapmaktayız. Yapılan araştırmalar sonucunda suç ve suçlu ile mücadele etme konusunda emniyet birimlerimize destek olabilmek açısından elde edilen verileri doğrudan sizlere sunduğumuz gibi emniyet birimlerine de aktarmakta ve gerekli olan hukuki sürecin başlaması konusunda yardımcı olmaktayız. Kirpi dedektiflik büromuz suç ile mücadele konusunda oldukça hassas çalışmalarını yıllardır devam ettirmekte olup birçok konunun aydınlanmasını vesile olmuştur.

KİRPİ DEDEKTİFLİK KANIT OLUŞTURMA ÇALIŞMASI

Tehdit ve şantaj sizinle ilgili birtakım bilgilere sahip olduğunu söyleyen elinde bir takım görüntüleri olduğunu beyan eden ve bunlarla sizi tehdit ederek hatta şantajda bulunarak huzursuzluk sağlayan, yakalanmasını istediğiniz, kendi imkanlarınızla yakalanmasını sağlayamadığınız kişiler hakkında çalışma yapmak üzere kirpi dedektiflik firmamız tarafından bir ekip oluşturulmaktadır. Bu ekip konu ile ilgili çalışmalar yaparak şahsın görüşmüş olduğu kişiler üzerinden de birtakım tespitlerde bulunarak şahıslara ulaşmakta ve gerekli olan hukuki yaptırımların başlatılabilmesi için ihtiyaç duyulan delillerin temin edilebilmesini sağlamaktadır.