Velayet Davası için Delil Toplama 

Velayet davaları için delil toplama ebeveynlerin karşılıklı olarak yaşamakta oldukları anlaşmazlıkların ve sorunların çocuklarının velayet hakları ile ilgili de devam etmesinden kaynaklanan süreçte ihtiyaç duydukları delillerin bir araya getirilmesi için yapılmakta olan özel dedektiflik hizmetidir. Velayet davaları için delil toplama adı altında yapılmakta olan çalışmalar esnasında taraflar birbirleriyle anlaşmazlıklarını çocuklarının hayatlarını da etkileyecek bir şekilde öne sürmelerinden dolayı özel dedektiflerimiz önceliği çocuklar olarak düşünerek araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Ebeveynler ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi edinilmektedir. Örneğin çocuğunuzun velayetini almak istiyorsunuz ve eşinizin bir takım uygunsuz davranışlarının olduğunu dile getiriyorsunuz fakat bunları ispatlayamıyorsunuz kirpi dedektif bu durumda size yardımcı olarak sizin için profesyonel araştırmalar yapıp bir takım takip çalışmaları yapıp eşiniz ile ilgili uygunsuz olan durumları mahkemeye sunabilmenizi sağlamaktadır. Elde edeceğiniz somut deliller mahkeme sürecinde çocuğunuzun velayet hakkınızı kazanabilmeniz için gereklidir.

Velayet davaları esnasında gerek mahkeme heyeti gerekse yapılan araştırmalar sonucunda çocukların anne ya da baba yanında şartlarının hayat standartlarının nasıl olacağı çocukların psikolojisinin kimin yanında daha iyi olacağı incelenir ve ona göre karar verilir. Eğer ki çocuğunuzun sizin yanınızda daha iyi yaşayacağını daha rahat edebileceğini hayat standartlarının daha iyi olacağını psikolojisinin çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorsanız; eşinizin yanında çocuğunuzun düzenli bir hayatının olmayacağını bir takım sorunlar yaşayacağını biliyorsanız, bunu kirpi dedektif tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda elde edeceğiniz deliller ile resmi mercilere sunmanız gerekecektir. 

VELAYET DAVASI AÇMA NEDENLERİ

Velayet davası açılmasının başlıca nedenlerinden bir tanesi ebeveynlerin çocukları ile ilgili ortak bir karar alamamaları çocuklarının kimin yanında yaşaması gerektiğine karar verememeleri ve buna bağlı olarak resmi yollardan karar alınmasını sağlamak için mahkemelere başvurmalıdır. Velayet davası açma nedenleri düşündüğümüzde çoğu zaman yeni boşanan çiftlerin çocukları için velayet davası açtıklarını görmekteyiz. Bazı durumlarda çocuğun velayeti anneye ya da babaya verilmiş olabilir fakat aradan birkaç sene geçtikten sonra bile önceden alınan karara uyulmaması ya da çocuğun velayet hakkına sahip olan kişinin uygunsuz tutumlar sergilemesi nedeniyle tekrar velayet davası açılabilir. Açılan velayet davası sonucunda somut deliller mahkemeye sunularak çocuğun velayet hakkı kazanılabilir.

Velayet davaları için delil toplama çalışmaları profesyonel olarak özel dedektiflik hizmetleri vermekte olan alanında eğitimini tecrübeli bir çok benzer dava konusu ile ilgili çalışmalar yapmış dedektifler tarafından yürütülmektedir. Kirpi dedektiflik büromuz bu konuda oldukça hassas davranmakta ve çocukların geleceğinin garantiye alınması ile ilgili doğru bir karar verilebilmesi için en ayrıntılı ve kapsamlı çalışmaları yapmaktadır. Eğer siz de çocuğunuzun velayeti ile ilgili bir takım yanlışlar olduğuna inanıyorsanız velayet davası için delil toplama mevcut ise bu süreçte nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini ve mahkemeye ne gibi somut deliller sunmanız gerektiğini tam olarak bilemiyorsanız kirpi dedektiflik hizmetlerinden faydalanmanız gerekecektir.  Velayet davaları için delil toplama gibi hassas bir konuda özel dedektiflerimiz yasalara uygun olmayan veya karşı tarafın kişilik haklarına müdahalede bulunmasını gerektiren hiç bir çalışmada ya da faaliyette yer almayacaktır.

VELAYET DAVASINDA DELİL TOPLAMANIN ÖNEMİ

Velayet davaları için delil toplama mahkemeye sunulması gereken deliller iki tarafın birbirlerini rencide etmek amacı ile değil de çocuklarının menfaatlerini düşünerek yalnızca çocuklarının çıkarları doğrultusunda yapılan bir araştırmadır. Araştırmanın maksadı çocukların yaşanılan durumdan en az zararla etkilenmelerini sağlamak çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkilenmemesini sağlamak amacıyladır.

Velayet davası için delil toplama araştırma kapsamında taraflar ile ilgili elde edilmesi gereken tüm bilgilere ulaşılmaktadır. Uzmanlarımız bu bilgileri belgeler halinde mahkemeye sunabileceğiniz şekilde, sizlere belirtmiş oldukları zaman sürecinde teslim etmektedir. Elde etmiş olduğunuz bu belgeler ile resmi merciler de yani mahkeme sürecinde hakkınızı arayabilir çocuğunuzun karşı tarafı ile yaşaması halinde nasıl bir hayat şartlarına sahip olacağını hayatının ne gibi olumsuzluklar içerisinde olacağını belgeleme imkanına sahip olursunuz.